Telefonoa
Ordutegia
Astelehenetik ostiralera:
9:00etatik 14:00etara

Interesdun guztiei jakinarazten zaie Udal honek onartu egin duela zerbitzuetako behargin plazako aldi baterako ordezkapenak egiteko eta peoi lanpostuarekin lotutako lanetako beharrizan puntualak betetzeko lan poltsaren hautaketa-prozesuaren deialdia.

Interesdunek hautaketa‑prozesuan parte hartzeko eskaera udal‑bulegoetan, egoitza elektronikoaren bidez (ziurtagiri digitala behar da) edo oinarrietan ezarritako bitartekoen bidez aurkez dezakete. Horretarako, dagokion eskaera‑inprimakia bete eta dagokion dokumentazioa aurkeztu behar dute.

 Hautaketa‑prozesuaren deialdia arautu behar duten oinarriak eta eskera‑eredua Aiarako Udalaren bulegoetan eta Aiarako Udalaren webgunean (www.aiarakoudala.eus.) daude eskuragarri.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aiarako Udalaren lan poltsa bat sortzeko deialdia arautu behar duten oinarrietan akatsak aurkitu dira, zerbitzuetako langile plaza aldi baterako ordezkatzeko eta peoi lanpostuarekin zerikusia duten lan behar puntualak betetzeko. Horiek horrela, zuzenketa hauek argitaratu dira ALHAOn, 2023ko otsailaren 17an (ostirala):

- Hirugarren oinarrian. Izangaiek bete beharreko baldintzak:

8. B motako gidabaimena edukitzea.

- Laugarren oinarrian. Eskaerak.

“Nolanahi ere, eskatzaile guztiek honako hauek aurkeztu beharko dituzte eskabide-orria aurkezteko unean:

  • Eskabidean alegatutako merezimenduen egiaztagirien fotokopia, baloratzeko.
  • B motako gidabaimenaren fotokopia.”

Beste epe bat ematen da, martxoaren 17ra arte, egun hori barne, interesdunek eskabideak aurkeztu ahal izan ditzaten. Hala ere, kontuan hartuko dira iragarki hau argitaratzen den egunera arte aurkeztutako eskabideak, eta eskabidea aurkeztu duten izangaiek, epe berri horretan, eskatutako gidabaimenaren fotokopia aurkeztu beharko dute, dagoeneko aurkeztu ez badute.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interesdunei jakinarazten zaie ekainaren 19ko ALHAOn argitaratu dela iragarki bat, Aiarako Udaleko zerbitzuetako behargin plazako aldi baterako ordezkapenak egiteko eta peoi lanpostuarekin lotutako lanetako beharrizan puntualak betetzeko lan poltsa sortzeko deialdiaren oinarrien zuzenketa.

Orain arte aurkeztutako eskabideak aurkeztutzat joko dira.
Hala ere, beste epe bat ematen da, uztailaren 17ra arte, egun hori barne, interesdunek eskabideak aurkeztu /eguneratu ahal izan ditzaten.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interesdunei jakinarazten zaie irailaren 11ko ALHAOn argitaratu dela onartutako eta baztertutako izangaien behin-behineko zerrendaren iragarkia, zerbitzu-langile lanpostuan aldi baterako ordezkapenak egiteko eta Aiarako Udaleko peoi lanpostuarekin lotutako lanen unean uneko beharrak betetzeko lan-poltsa sortzeko.

Iragarki hori eskuragarri dago ALHAOn, ediktu-oholean eta Aiarako Udalaren web orrian (www.aiarakoudala.eus).

Hautagaiei 5 egun balioduneko epea ematen zaie, irailaren 18ra arte (18a barne), egoki iritzitako alegazioak aurkezteko.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interesdunei jakinarazten zaie irailaren 27ko ALHAOn argitaratu dela onartutako eta baztertutako izangaien behin-betiko zerrendaren iragarkia, zerbitzu-langile lanpostuan aldi baterako ordezkapenak egiteko eta Aiarako Udaleko peoi lanpostuarekin lotutako lanen unean uneko beharrak betetzeko lan-poltsa sortzeko.

Iragarki hori eskuragarri dago ALHAOn, ediktu-oholean eta Aiarako Udalaren web orrian (www.aiarakoudala.eus).

Hautagaiei hilabeteko epea ematen zaie aukerako berraztertzeko errekurtsoa jartzeko edo zuzenean administrazioarekiko auzien jurisdikzioan inpugnatzeko bi hilabeteko epean.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interesdunei jakinarazten zaie urriaren 27ko ALHAOn iragarki bat argitaratu dela, Aiarako Udaleko peoi lanpostuarekin zerikusia duten aldi baterako ordezkapenetarako eta lan premia puntualak betetzeko lan-poltsa bat sortzeko onartutako eta baztertutako izangaien behin betiko zerrenda zuzentzeko.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interesdunei jakinarazten zaie urtarrilaren 5ko ALHAOn iragarki bat argitaratu dela, lan poltsak eratzea zerbitzuetako behargin lanpostuko aldi baterako ordezkapenak egiteko eta Aiarako Udaleko peoi lanpostuarekin lotutako aldizkako lan beharrak betetzeko

Helbidea
Elexalde auzoa, 3
01476 · Arespalditza
Telefonoa
Ordutegia
Astelehenetik ostiralera:
9:00 etatik 14:00 etara
Faxa
+34 945 39 93 31